Vilkår og betingelser

Kvalificerende enhed

En Windows bærbar enhed, som er angivet på tabel 1, der har operativsystemet Microsoft Windows 10 Home eller Windows 10 S (kvalificerende enhed), som skal indkøbes fra den specificerede kvalificerede detailhandler.

Note: Produkter med Microsoft Windows 10 Pro er ikke kvalificeret til denne Kampagne.

Tabel 1: Kvalificerede forhandlere og deres kvalificerende enheder:

Retailer Manufacturer Model Name
Elgiganten HP Envy x360-13
Elgiganten HP Pavilion 14
Elgiganten Huawei Matebook 13
Elgiganten Lenovo C340
Elgiganten Lenovo Legion Y540
Elgiganten Lenovo S145
Elgiganten Microsoft Surface Pro 7
Komplett Acer Swift 3
Komplett Asus Zenbook 14
Komplett Asus FX505
Komplett Lenovo Yoga S730
Komplett Microsoft Surface Pro 7
Komplett Acer Aspire 5 15
Media Markt Asus M509
Media Markt Asus R417
Media Markt Asus Zenbook UX431
Media Markt Lenovo S130
Media Markt Lenovo S145
Media Markt Lenovo S540
NetOnNet Asus S531
NetOnNet HP 15
NetOnNet Lenovo Legion Y540
NetOnNet Lenovo S130
NetOnNet Lenovo S145
NetOnNet Lenovo S340
POWER Acer Aspire 1
POWER Acer Nitro
POWER Asus Vivobook R424UA
POWER Asus Zenbook UX431
POWER Asus Vivobook R564FA
POWER HP 15
Verkkokauppa Acer Swift 3
Verkkokauppa Asus E406
Verkkokauppa Asus UX391
Verkkokauppa HP 14
Verkkokauppa Lenovo Legion Y540
Verkkokauppa Lenovo S340

Kampagnebeskrivelse

Enkeltpersoner (fordringshavere), som køber en kvalificerende enhed til en værdi på op til 4.000 DKK (inkl. moms) fra en kvalificeret forhandler, vil være berettiget til at gøre fordring (fordring) på en cashback-belønning (belønning) på 500 DKK.

Enkeltpersoner (fordringshavere), som køber en kvalificerende enhed til en værdi på over 4.000 DKK (inkl. moms) fra en kvalificeret forhandler, vil være berettiget til at gøre fordring (fordring) på en cashback-belønning (belønning) på 1.000 DKK.

Kampagnen gælder en hvilken som helst kvalificerende enhed købt i Danmark fra kl. 00.00 CET den 2. december 2019 til og med kl. 23.59 CET den 24. december 2019 (kampagneperiode).

Fordringer kan indsendes fra kl. 00.00 CET den 16. december 2019 til kl. 23.59 CET den 6. februar 2020 (fordringsperiode).

1. Kvalificering og deltagelse

1.1. Denne kampagne er åben for fordringshavere, som køber en ny, kvalificerende enhed fra en kvalificeret forhandler. Køb af brugte eller istandsatte enheder er specifikt undtaget fra denne kampagne.

1.2. Fordringshavere kan maksimalt fremsætte to (2) fordringer. Efterfølgende fordringer fra den samme fordringshaver eller til betaling til en bankkonto tilhørende en fordringshaver, som allerede har fremsat sin fordring, vil blive afvist.

1.3. Fordringer baseret på annullerede køb eller returnerede varer accepteres ikke. Microsoft forbeholder sig ret til at anmode om det originale købsbevis, før en fordring behandles.

1.4. Kampagnen gælder for deltagere, der er fyldt 18 år, og som er i besiddelse af et gyldigt købsbevis som beskrevet i afsnit 4.

1.5. Microsofts medarbejdere (og deres nærmeste familie), eller kvalificerede forhandler, der er tilknyttet denne kampagne, kan ikke deltage i kampagnen.

1.6. Detailhandlere må ikke indgive en fordring på vegne af deres kunder. Fordringer indsendt fra en kvalificeret forhandlers adresse vil blive afvist.

1.7. Denne kampagne er åben for fordringshavere, der har købt et omfattet produkt fra en kvalificerende forhandler, der sælger direkte til slutkunder. Hvis købet er fra en grossistleverandør eller en anden leverandør, der normalt ikke sælger direkte til slutkunder, vil krav under denne kampagne ikke blive refunderet.

1.8. Denne kampagne er udelukkende åben for enkeltpersoner. Fordringer, der indgives på vegne af virksomheder, er ikke kvalificerede.

2. Kvalificerede detailhandlere

2.1. De følgende detailhandlere er kvalificerede til at deltage i denne kampagne:

Tabel 2:

Elgiganten POWER
Media Markt NetOnNet
Verkkokauppa Komplett

2.2. Onlineforhandlere skal sælge den kvalificerende enhed direkte til fordringshaveren. Salg, der ikke gennemføres direkte af kvalificerede onlineforhandlere, men gennemføres af tredjepart, er ikke kvalificerede. Kvitteringen skal tydeligt angive, at enheden er solgt, og salget gennemført af en kvalificeret forhandler.

2.3. Private salg via onlineauktioner og salg af brugte kvalificerende enheder er udelukket fra at deltage i denne kampagne.

2.4. Køb fra Amazon og eBay er ikke kvalificerende til denne kampagne.

3. Hvornår og hvordan kan belønningen indløses?

3.1. Kvalificerede fordringshavere skal indløse deres belønning online via fordringsformularen på kampagnens websted på https://windowscashback.microsoft.com.

Fordringer skal fremsættes imellem 15 (femten) og 45 (femogfyrre) kalenderdage efter datoen for købet af den kvalificerende enhed. Datoen for købet regnes som dag 1. Fordringer, der indsendes før 15 (femten) dage eller senere end 45 (femogfyrre) dage efter købet, vil blive afvist.

3.2. Følgende oplysninger skal angives på fordringsformularen for, at fordringen kan behandles:

 • Fordringshaverens fulde navn
 • E-mailadresse
 • Bopælsadresse
 • Navn på kvalificeret detailhandler
 • Datoen for købet
 • Navn på den kvalificerende enhed
 • Uploadet købsbevis (se detaljer i afsnit 4.)
 • Bankoplysninger

3.3. Når fordringen er modtaget af Microsoft, modtager fordringshaveren en bekræftelse på modtagelsen via e-mail og sms (hvis mobiltelefonnummer er angivet).

3.4. Fordringernes gyldighed bliver kontrolleret for at sikre, at handlen var et ægte køb af en kvalificerende enhed fra den behørige kvalificerede forhandler og i overensstemmelse med disse vilkår og betingelser. Fordringshaveren modtager resultatet af fordringens behandling via e-mail inden for 5 (fem) arbejdsdage efter indsendelsen.

3.5. Såfremt en mangelfuld fordring eller et ugyldigt købsbevis modtages, sendes en meddelelse via e-mail til fordringshaveren for at meddele, at fordringen er mangelfuld og derfor ikke kan behandles, før de nødvendige oplysninger foreligger. For at fremlægge de nødvendige oplysninger, skal fordringshaveren opdatere fordringen med de korrekte og gyldige detaljer inden for 15 (femten) dage. I modsat fald, bliver fordringen afvist. Datoen for e-mailmeddelelsen regnes som dag 1. Microsoft forbeholder sig ret til at afvise mangelfulde, ændrede, ulæselige og falske fordringer.

3.6. Hvis Microsoft anser fordringen for ikke kvalificerende, bliver årsagerne til afvisningen angivet i e-mailen. Af og til bliver sådanne e-mails rapporteret som spam af nogle e-mailudbydere. Det er fordringshaverens eget ansvar at kontrollere, om meddelelsen er modtaget ved at kontrollere spammappen.

3.7. Kontakt support@windowscashback.microsoft.com hvis du har spørgsmål eller oplever problemer med fordringsformularen.

4. Hvilket købsbevis er nødvendigt for, at Microsoft kan udbetale belønningen?

4.1. Et foto af en læselig, systemgenereret kvittering, i printet eller e-mailformat, skal uploades til fordringen som købsbevis. Kvitteringen skal tydeligt vise:

 • den kvalificerede detailhandlers navn, CVR-nummer og kontaktoplysninger
 • den kvalificerende enheds navn, indkøbspris (inkl. moms) og specifikationer. (Det skal inkludere en reference til en kvalificerende enhed leveret af den kvalificerede detailhandler, som kan godkendes som en kvalificerende enhed)
 • købsdatoen og
 • købspris (inkl. moms)

4.2. Et foto af hele mærkaten på æsken til den kvalificerende enhed skal uploades til fordringen som købsbevis. Fotografiet af hele æskens mærkat skal tydeligt vise den kvalificerende enheds modelnavn og alle stregkoder

4.3. Uploadede fotos, som ikke tydeligt viser ovenstående eller som er ulæselige, vil blive afvist.

4.4. Detailhandlere må ikke indsende fordringer på vegne af deres kunder.

4.5. I tilfælde af, at et køb af en kvalificerende enhed foretages inden for kampagneperioden, men den kvalificerende enhed leveres til fordringshaver uden for kampagneperioden, skal et foto af ordrebekræftelsen og et foto af den endelige kvittering af den kvalificerende enhed uploades til fordringsformularen, når den kvalificerende enhed er leveret. Dertil indledes den 15-45 dage periode, inden for hvilken fordringen skal indsendes fra den dato, hvor den kvalificerende enhed bestilles.

5. Hvornår og hvordan betaler Microsoft belønningen

5.1. Hvis fordringen godkendes, modtager fordringshaveren en bekræftelse via e-mail, og belønningen bliver udbetalt inden for 30 dage. Hvis betalingsoplysningerne fra fordringshaveren er ugyldige eller mangelfulde, er Microsoft ikke forpligtet til at udbetale belønningen.

5.2. Belønningen betales via bankoverførsel til det kontonummer, der er angivet på fordringsformularen. Der kan højest opkræves to (2) fordringer pr. bankkonto.

5.3. Belønningen omfatter alle skatter og bankoverførselsgebyrer. Hvor denne belønningsudbetaling udgør en skattepligtig indkomst, pålægges fordringshaveren alene skattebyrden samt ansvaret for at opgive dette til skattevæsnet.

5.4. Microsoft forbeholder sig retten til, at ændre eller annullere betingelserne for denne kampagne omgående: (a) hvis omstændigheder uden for Microsofts rimelige kontrol, herunder tekniske problemer, at kampagnen ikke afholdes som forventet, (b) i tilfælde af, at fordringshaveren afgiver fejlagtige oplysninger, (c) hvis en lovændring forhindrer, at kampagnen afholdes som forventet; eller (d) af en hvilken som helst årsag til enhver tid. Microsoft vil vise en meddelelse om de opdaterede vilkår og betingelser for kampagnen på https://windowscashback.microsoft.com.

6. Andre betingelser

6.1. Microsoft har ret til, om nødvendigt, at træffe rimelige forholdsregler for at beskytte sig mod falske eller ugyldige fordringer, herunder uden begrænsninger at generere og/eller kræve yderligere kontrol af købsbevis, samt identitet og andre relevante oplysninger om fordringshaveren. Microsofts beslutninger, hvad angår alle aspekter af kampagnen, er endelige og bindende.

6.2. Fordringshaveren accepterer, at Microsoft, funktionærer, direktører, medarbejdere, repræsentanter og agenter ikke har noget ansvar og holdes skadesløse af fordringshaveren for enhver skade, tab eller omkostning eller erstatningsansvar som helt eller delvis, direkte eller indirekte, er en følge af denne kampagne.

6.3. Microsoft har ikke ansvar over for fordringshavere, der bryder disse betingelser, som skyldes en hvilken som helst hændelse eller omstændighed uden for vores rimelige kontrol, herunder begrænsning, strejker, lockout eller andre arbejdskonflikter; nedbrud af systemer eller netværksadgang; oversvømmelse, brand, eksplosion eller ulykke. Microsoft er ikke ansvarlig eller erstatningspligtig for eventuelle tekniske, hardware-, software-, server-, website- eller andre nedbrud eller skader i det omfang, dette forhindrer deltageren i eller på anden måde hæmmer ham/hende i at deltage i kampagnen.

6.4. Denne kampagne og en hvilken som helst fordring, der opstår på grund af eller i forbindelse med denne kampagne (herunder ikke-kontraktlige tvister og fordringer) er: (a) underlagt dansk lovgivning, men lovgivningen i fordringshaverens bopælsland er gældende, hvor det er obligatorisk; og (b) underlagt den ikke-eksklusive jurisdiktion ved domstolene i Danmark.

6.5. Kampagnen er ugyldig, hvor den er forbudt eller begrænset ifølge loven. Microsoft forbeholder sig ret til enhver tid, at ændre eller afbryde kampagnen.

6.6. Virksomheden, som stiller denne kampagne til rådighed, er Microsoft Ireland Operations Ltd, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Irland. Undgå venligst at sende fordringer om belønning til denne adresse, da disse ikke bliver besvaret. Med forbehold for alle rettigheder. Alle varemærker (registrerede eller andet) tilhører Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande. Navne og logoer tilhørende faktiske virksomheder og produkter nævnt heri kan være varemærker tilhørende deres respektive ejere.

6.7. Personlige oplysninger fra alle fordringshavere bliver udelukkende indsamlet og anvendt med henblik på, at afholde denne kampagne. Dette inkluderer videregivelse til tredjepart udelukkende med henblik på at behandle og gennemføre kampagnen. Eventuelle persondata, som fordringshaveren stiller til rådighed for Microsoft bliver behandlet i overensstemmelse med Microsofts politik om personlige oplysninger, som kan findes på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839.

Tracking ID

Indtast dit tracking-ID for at se din anmeldelses forløb igennem systemet