Läs och bekräfta vart och ett av påståendena nedan: