Villkor

Kvalificerande enhet:

En bärbar Windows-dator enligt listan i tabell 1, med Microsoft Windows 10 Home eller Windows 10 S operativsystem (kvalificerande enhet), som måste ha köpts från den specificerade kvalificerande återförsäljaren.

Obs! Enheter med Microsoft Windows 10 Pro operativsystem är ej giltiga för denna kampanj.

Tabell 1: Kvalificerande återförsäljare och deras kvalificerande enheter:

Retailer Manufacturer Model Name
Elgiganten HP Envy x360-13
Elgiganten HP Pavilion 14
Elgiganten Huawei Matebook 13
Elgiganten Lenovo C340
Elgiganten Lenovo Legion Y540
Elgiganten Lenovo S145
Elgiganten Microsoft Surface Pro 7
Komplett Acer Swift 3
Komplett Asus Zenbook 14
Komplett Asus FX505
Komplett Lenovo Yoga S730
Komplett Microsoft Surface Pro 7
Komplett Acer Aspire 5 15
Media Markt Asus M509
Media Markt Asus R417
Media Markt Asus Zenbook UX431
Media Markt Lenovo S130
Media Markt Lenovo S145
Media Markt Lenovo S540
NetOnNet Asus S531
NetOnNet HP 15
NetOnNet Lenovo Legion Y540
NetOnNet Lenovo S130
NetOnNet Lenovo S145
NetOnNet Lenovo S340
POWER Acer Aspire 1
POWER Acer Nitro
POWER Asus Vivobook R424UA
POWER Asus Zenbook UX431
POWER Asus Vivobook R564FA
POWER HP 15
Verkkokauppa Acer Swift 3
Verkkokauppa Asus E406
Verkkokauppa Asus UX391
Verkkokauppa HP 14
Verkkokauppa Lenovo Legion Y540
Verkkokauppa Lenovo S340

Beskrivning av kampanjen

Personer (kunder) som köper en kvalificerande enhet med ett inköpspris på upp till 4 000 kr (inkl.moms) från en kvalificerande återförsäljare har rätt att göra anspråk (anspråk) på pengar tillbaka (belöning) på 600 kr.

Personer (kunder) som köper en kvalificerande enhet med ett inköpspris på över 4 000 kr (inkl.moms) från en kvalificerande återförsäljare har rätt att göra anspråk (anspråk) på pengar tillbaka (belöning) på 1 200 kr.

Kampanjen gäller alla kvalificerande enheter som köps i Sverige mellan 00:00 CET den 2 december 2019 och 23:59 CET den 24 december 2019 (kampanjperiod).

Anspråk kan registreras mellan 00:00 CET den 16 december 2019 och 23:59 CET den 6 februari 2020 (anspråksperiod).

1. Deltagande och rätten att delta

1.1. Denna kampanj är öppen för kunder som köper en ny kvalificerande enhet från kvalificerande återförsäljare. Inköp av begagnade eller rekonditionerade enheter är specifikt undantagna från denna kampanj.

1.2. Högst två (2) anspråk får göras per kund. Påföljande anspråk av samma kund eller om betalning till ett bankkonto som tillhör en kund som redan har gjort anspråk kommer att avvisas.

1.3. Anspråk som avser hävda köp eller återlämnade artiklar är inte tillåtna. Microsoft förbehåller sig rätten att efterfråga inköpsbeviset i original innan anspråket handläggs.

1.4. Denna kampanj är endast öppen för kunder som är över 18 år och som innehar ett giltigt inköpsbevis enligt beskrivningen i avsnitt 4.

1.5. Anställda (och deras familjer) hos Microsoft eller hos kvalificerande återförsäljare i samband med denna kampanj får inte delta.

1.6. Återförsäljare får inte slutföra ett anspråk för sina kunders räkning. Anspråk som slutförs från en kvalificerande återförsäljares adress kommer att avvisas.

1.7. Denna kampanj är öppen för kunder som har köpt den kvalificerande enheten från en kvalificerande återförsäljare som säljer direkt till allmänheten. Om inköpet är från en sådan grossistleverantör eller av annan leverantör som i regel inte säljer direkt till allmänheten, kommer anspråk för denna kampanj inte att ersättas.

1.8. Denna kampanj är endast öppen för enskilda kunder. Ett anspråk för ett företags räkning är inte giltigt.

2. Kvalificerande återförsäljare

2.1. Följande återförsäljare är kvalificerande att medverka i kampanjen.

Tabell 2:

Elgiganten POWER
Media Markt NetOnNet
Verkkokauppa Komplett

2.2. Onlineåterförsäljare måste sälja den kvalificerande enheten direkt till kunden. Produkter som inte säljs direkt av kvalificerande onlineåterförsäljare, utan säljs av tredje part, är inte kvalificerande. Kvittot måste tydligt utvisa att enheten har sålts av en kvalificerande återförsäljare.

2.3. Privat försäljning via onlineauktioner och försäljning av begagnade kvalificerande enheter är undantagna från att delta i denna kampanj.

2.4. Inköp från Amazon och eBay är inte kvalificerande för denna kampanj.

3. När och hur kan jag göra anspråk på belöningen?

3.1. Kvalificerande kunder måste göra anspråk på sin belöning online med hjälp av anspråksformuläret på kampanjwebbplatsen på https://windowscashback.microsoft.com.

Anspråken måste göras mellan femton (15) och fyrtiofem (45) kalenderdagar efter den kvalificerande enhetens inköpsdatum. Inköpsdagen räknas som dag 1. Anspråk som skickats in tidigare än femton (15) dagar och senare än fyrtiofem (45) dagar efter köpet kommer att avvisas.

3.2. Anspråksformuläret kräver att följande uppgifter lämnas in, så att anspråket kan handläggas:

 • Kundens fullständiga namn
 • E-postadress
 • Bostadsadress
 • Namn på kvalificerande återförsäljare
 • Inköpsdatum
 • Namn på kvalificerande enhet
 • Uppladdat inköpsbevis (mer information finns i avsnitt 4)
 • Bankinformation

3.3. När anspråket har mottagits av Microsoft kommer den kunden att få en mottagningsbekräftelse via e-post och sms (om mobiltelefonnummer har angetts).

3.4. Anspråken kommer att granskas med avseende på giltighet, för att säkerställa att den utförda transaktionen utgjort ett giltigt köp av en kvalificerande enhet från den kvalificerande återförsäljaren och att den skett i enlighet med dessa villkor. Anspråkets utfall kommer att meddelas till kunden via e-post inom fem (5) arbetsdagar efter insändningen.

3.5. Om ett ofullständigt anspråk eller ett ogiltigt inköpsbevis tagits emot, skickas ett e-postmeddelande till den kunden med information om att anspråket inte är fullständigt och inte kan handläggas förrän nödvändig information har lämnats. För att lämna nödvändig information måste den kunden uppdatera anspråket med korrekta och giltiga uppgifter inom femton (15) dagar. Annars avvisas anspråket. Datumet för e-postmeddelandet med information räknas som dag 1.  Microsoft förbehåller sig rätten att avvisa ofullständiga, ändrade, oläsliga eller felaktiga anspråk.

3.6. Om Microsoft anser att anspråket inte är giltigt beskrivs orsakerna till detta i e-postmeddelandet. Ibland rapporteras sådana e-postmeddelanden som skräppost av vissa e-postleverantörer. Det är kundens ansvar att med jämna mellanrum kontrollera att meddelanden kommer fram genom att titta i skräppostmappen.

3.7. Vid frågor eller problem med anspråksformuläret, kontakta support@windowscashback.microsoft.com.

4. Vilket inköpsbevis behövs för att Microsoft ska kunna betala ut belöningen?

4.1. Ett foto av ett läsligt och systemgenererat kvitto, i tryckt format eller e-postformat, måste laddas upp till anspråket som inköpsbevis. Kvittot måste tydligt utvisa:

 • den kvalificerande återförsäljarens namn, momsregistreringsnummer och kontaktuppgifter;
 • den kvalificerande enhetens namn, inköpspris (inkl, moms) och specifikationer. (Det måste innehålla en referens till en kvalificerande enhet som tillhandahålls av den kvalificerande återförsäljaren och som kan valideras som en kvalificerande enhet);
 • inköpsdatumet; samt
 • det slutgiltiga inköpspriset (inklusive moms)

4.2. A photograph of the Full Box LaEtt foto av hela förpackningens etikett på den kvalificerande enhetens förpackning måste laddas upp till anspråket som inköpsbevis. Fotot av hela förpackningens etikett måste tydligt utvisa den kvalificerande enhetens namn och produktens streckkoder.

4.3. Uppladdade foton som inte tydligt utvisar ovanstående, eller som är oläsliga, kommer att avvisas.

4.4. Återförsäljare får inte lämna in anspråk för sina kunders räkning.

4.5. Om ett inköp av en kvalificerande enhet görs inom kampanjperioden, men den kvalificerande enheten levereras till kunden utanför kampanjperioden, måste ett foto av orderbekräftelsen samt ett foto av det slutgiltiga kvittot för den kvalificerande enheten laddas upp till anspråksformuläret så snart den kvalificerande enheten levererats. I vilket fall som helst börjar 15- till 45-dagars anspråksperioden då anspråket måste göras det datum då den kvalificerande enheten beställs.

5. När och hur Microsoft betalar ut belöningen

5.1. Om denne är berättigad kommer kunden via e-post att få bekräftelse av att anspråket har validerats och att belöningen betalas ut inom 30 dagar. Om betalningsuppgifterna som lämnats av kunden är ogiltiga eller felaktiga har Microsoft ingen skyldighet att betala ut belöningen.

5.2. Belöningen betalas ut med banköverföring till det bankkontonummer som angetts i anspråksformuläret. Endast två (2) anspråk per bankkonto är möjliga.

5.3. Belöningen inkluderar alla skatter och bankavgifter. Där belöningen utgör en skattepliktig förmån ansvarar mottagaren för alla skatter och för att deklarera belöningen enligt lagstiftningen.

5.4. Microsoft förbehåller sig rätten att ändra eller upphäva kampanjvillkoren omedelbart efter kungörelse: (a) ifall omständigheter utanför Microsofts rimliga kontroll, däribland tekniska problem, hindrar kampanjen från att genomföras som förväntat; (b) ifall kunder lämnar in felaktiga uppgifter; (c) ifall en lagändring hindrar kampanjen från att genomföras som förväntat; eller (d) när som helst och av vilket skäl som helst. Kungörelsen sker genom att Microsoft publicerar de uppdaterade kampanjvillkoren på https://windowscashback.microsoft.com.

6. Övriga villkor

6.1. Microsoft har rätt att vid behov vidta alla rimliga åtgärder för att skydda sig mot bedrägliga eller ogiltiga anspråk, däribland, utan begränsning, att generera och/eller kräva ytterligare bekräftelse av inköpsbevis, liksom av identitet och andra relevanta uppgifter om kunden. Microsofts avgörande, vad gäller kampanjens alla aspekter, är slutgiltiga och bindande.

6.2. Kunden samtycker till att Microsoft och alla dess respektive styrelseledamöter, chefer, anställda, representanter och ombud inte kommer att ha någon som helst ansvarsskyldighet och ska hållas skadeslösa av kunden, för varje men, förlust, kostnad eller skada av något slag, helt eller delvis, direkt eller indirekt till följd av deltagandet i kampanjen.

6.3. Microsoft kommer inte att ha någon ansvarsskyldighet gentemot kunden för avsteg från dessa villkor till följd av händelser eller förhållanden bortom rimlig kontroll, däribland, utan begränsning, strejk, lockout eller annan arbetsmarknadskonflikt; haveri i system eller nätverksåtkomst; översvämning, brand, explosion eller olycka. Microsoft saknar ansvar eller skadeståndsskyldighet för fel som rör teknik, maskinvara, programvara, server, webbplats eller övriga fel eller skada av något slag, i den utsträckning som detta förhindrar en deltagare att delta eller på annat sätt hindrar hans/hennes medverkan i kampanjen.

6.4. Kampanjen och alla anspråk som uppstår ur eller i samband med kampanjen (inklusive tvister och anspråk som inte rör avtalet) ska: (a) regleras enligt svensk lag, även om lagarna i bosättningslandet för den kunden gäller där så krävs, och (b) falla under de svenska domstolarnas icke-exklusiva jurisdiktion.

6.5. Kampanjen gäller inte där den är förbjuden eller begränsad enligt lag. Microsoft förbehåller sig rätten att när som helst förändra eller avsluta kampanjen.

6.6. Det företag som tillhandahåller denna kampanj är Microsoft Ireland Operations Ltd, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521, Ireland. Skicka inga anspråk på belöning till denna adress. De kommer inte att besvaras. Med ensamrätt. Samtliga varumärken (vare sig de är registrerade eller ej) tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. Namn och logotyper för de företag och produkter som omnämns häri kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare.

6.7. Personuppgifter från samtliga anspråk kommer endast att samlas in och användas i syfte att genomföra kampanjen. (Detta innefattar yppande för tredje part endast i syfte att handlägga och genomföra kampanjen). Alla personuppgifter som kunden lämnar till Microsoft kommer att behandlas i enlighet med Microsofts sekretesspolicy som finns tillgänglig på http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839.

Anspråksspårare

Skriv in ditt anspråks-id för att se var i systemet anspråket befinner sig